Ống lót

 • Bushing

  Ống lót

  ● Vật liệu làm ống lót chủ yếu là ống lót bằng đồng, ống lót bằng vật liệu tổng hợp PTFE, POM, ống lót polyamide và ống lót dây quấn Filament.

  ● Vật liệu yêu cầu độ cứng và khả năng chống mài mòn thấp, có thể làm giảm độ mòn của trục và yên xe.

  ● Các cân nhắc chính là áp suất, tốc độ, sản phẩm tốc độ áp suất và các đặc tính tải mà ống lót phải chịu.

  ● Ống lót có nhiều ứng dụng và nhiều loại.