Vòng bi lực đẩy

 • Thrust Ball Bearings

  Vòng bi lực đẩy

  ● Nó được thiết kế để chịu tải lực đẩy tốc độ cao

  ● Nó bao gồm một vòng đệm hình vòng đệm có rãnh lăn bóng

  ● Vòng bi đẩy có đệm

  ● Nó được chia thành loại ghế phẳng và loại bóng tự điều chỉnh

  ● Vòng bi có thể chịu tải dọc trục nhưng không chịu tải trọng hướng tâm