Ảnh hưởng theo tuyến tính

  • Linear Bearing

    Ảnh hưởng theo tuyến tính

    ● Vòng bi tuyến tính là một hệ thống chuyển động thẳng được sản xuất với chi phí thấp.

    ● Nó được sử dụng cho sự kết hợp của hành trình vô hạn và trục hình trụ.

    ● Được sử dụng rộng rãi trong máy công cụ chính xác, máy dệt, máy đóng gói thực phẩm, máy in và các thành phần trượt của máy móc công nghiệp khác.