Vòng bi chung

  • Joint Bearing

    Vòng bi chung

    ● Nó là một loại ổ trượt hình cầu.

    ● Vòng bi khớp có thể chịu tải trọng lớn.

    ● Vòng bi khớp được chia thành loại SB, loại CF, loại GE, v.v.