Rút tiền

  • Withdrawal Sleeves

    Rút tiền

    ● Tay áo Rút ​​tiền là một nhật ký hình trụ
    ● Nó được sử dụng cho cả trục quang học và trục bậc.
    ● Ống bọc có thể tháo rời chỉ có thể được sử dụng cho trục bước.